Uvítanie detí do života

Niet väčšieho šťastia v živote rodičov,

ako zovrieť do svojho náručia malé,

zdravé dieťatko.

 

Niet krajšej žiary na svete, 

ako je žiara detských očí.

 

Najtajnejším želaním každej matky,

je mať dcéru – dcéru,

ktorá by sa v starobe starala o svojich rodičov,

pomáhala im a bola im priateľkou.


Syna by som chcel – tajne vzdychne zasa otec.

Syna, ktorý by nosil otcovo meno,

pokračoval by v jeho práci.

 
Jednou z najradostnejších chvíľ v našom živote je aj narodenie dieťaťa.

 

Pri príležitosti "Uvítania detí do života" boli 20. 06. 2018 pozvaní

rodičia so svojimi prírastkami na obecný úrad do obradnej miestnosti,

kde im starosta obce zagratuloval a poprial všetko dobré...

 

  

Nech vaše ratolesti prežijú čo najšťastnejší život!