Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina

Na základe požiadavky z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Stará Ľubovňa, zverejňujeme upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina. 

K stiahnutiu

Publikované: 18.2.2022 | Aktualizácia: 18.2.2022 | Zobrazené: 184