Týždeň mozgu

V dňoch od 11. do 17. marca prebieha svetový týždeň mozgu. „Mozog je orgán, v ktorom spočíva naša osobnosť a jedinečnosť.“ Týždeň mozgu sa na celom svete oslavuje už od roku 1996 vo vyše 60 krajinách, kde prebiehajú tisícky osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.

K stiahnutiu