Turičný máj v Plavnici

V predvečer významného kresťanského sviatku Zoslania Ducha Svätého, ktorý v tomto roku pripadol na 24. 05. sa v našej obci staval už tradičný - turičný máj