Svetový deň prvej pomoci 10.09.2022

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe.

K stiahnutiu

Publikované: 7.9.2022 | Aktualizácia: 19.9.2022 | Zobrazené: 36