Svetový deň Alzheimerovej choroby 21. september 2018

Alzheimerova choroba začína nenápadne a pozvoľne, nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov.

K stiahnutiu