Šťastné a veselé...

AŽ ZVONY OHLÁSIA PRÍCHOD ČAROKRÁSNYCH VIANOC, ZABUDNITE NA VŠETKY STAROSTI A 

PREŽITE ICH V ŠŤASTÍ A RADOSTI.

MNOHO ŠŤASTIA, ZDRAVIA A ÚSPECHOV V NOVOM ROKU 2017 PRAJE

RASTISLAV GRICH

starosta obce Plavnica

K stiahnutiu