SODB 2021 Tlačová správa

Domy a byty sa sčítavali aj počas leta.

K stiahnutiu