SMS-info

Vážení občania,

obec Plavnica Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

Označte, ktoré správy máte záujem odoberať a zaregistrujte svoje telefónne číslo alebo emailovú adresu na stránke:

 

http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/plavnica

 

 

Alternatívne nám môžete svoju požiadavku na odber správ nahlásiť aj na emailovú adresu starosta@plavnica.sk, prípadne osobne na sekretariáte obecného úradu v Plavnici.