Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 

Vážení občania,

opätovne sa obraciame so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, na tých občanov, ktorí nám ešte nedoručili späť vyplnený dotazník SODB 2021. Dotazník bol doručený do schránky každej domácnosti v mesiaci jún 2020. Vyplnený dotazník  je potrebné doručiť do poštovej schránky pred obecným úradom v Plavnici v čo najkratšom čase.

V opačnom prípade budú poverené osoby nútené navštíviť Vašu domácnosť, z dôvodu zistenia údajov k vyplneniu štatistického formulára!

K stiahnutiu