31. 03. 2021 sa skončilo online sčítanie obyvateľov

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov - prvýkrát bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné.

Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

 

Elektronické sčítanie: 15. 02. 2021 – 31. 03. 2021

Cez sčítací formulár na www.scitanie.sk

 

Vzor sčítacieho formulára: https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/Vzor%20formul%C3%A1ra_SK.pdf#page=

 

Priebeh sčítania obyvateľov v SR:  https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/ako-prebieha-scitanie-obyvatelov

 

 

Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

 

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Obec môže za porušenie zákonnej povinnosti uložiť obyvateľovi alebo zákonnému zástupcovi pokutu vo výške od 25 € do 250 €.

 

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

 

Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC s pripojením na internet.

 
Asistované sčítanie: 01. 04. 201 – 31. 10. 2021

Za pomoci stacionárneho alebo mobilného asistenta

 

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať obec o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Vzhľadom na pandemickú situáciu a na základe uznesenia vlády sa posúva termín asistovaného sčítania. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 01. 04. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021.

Štatistický úrad SR vyzýva obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú.

 

Sčítanie prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

 

Ako môže Slovensko využiť údaje zo sčítania:

1. Na plánovanie novej infraštruktúry

Ø - posilnenie dopravnej siete

Ø - budovanie ciest a záchytných parkovísk

Ø-  rozmiestnenie a budovanie zariadení poskytujúcich služby

Ø - zistenie potreby výstavby školských zariadení, zariadení sociálnych služieb, zdravotníckych zariadení

Ø - budovanie oddychových zón, parkov, detských ihrísk

2. Pri analýzach populačných štruktúr, reprodukčného správania, vzdelanostnej štruktúry, domácností                                                                     

3. Sú podkladom pri prognózovaní jednotlivých oblastí spoločného života

 

Bezpečnosť elektronického sčítania:

Bezpečnosť všetkých údajov je prioritou a zároveň aj jednou zo základných podmienok elektronického sčítania. Počas sčítania obyvateľov bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje budú bezpečne chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou.

 

Zdroje informácií:

Štatistický úrad SR odporúča obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie je možné nájsť aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube – všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

 

Ďalšie informácie:

Počas doby sčítania (okolo 22. 02. 2021) bude obyvateľom zo Štatistického úradu SR do poštových schránok zaslaný leták a takisto im bude zaslaná SMS správa s informáciou o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov 2021 s výzvou na sčítanie sa (v priebehu 1., 3. a 4. týždňa v marci).

V období začiatku sčítania sa bude zverejnené aj inštruktážne video ako postupovať pri samosčítaní. Toto video bude okrem slovenského jazyka aj v anglickom jazyku a bude obsahovať titulky pre nepočujúcich.

Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude k dispozícii Call centrum na telefónnom čísle 02/20 92 49 19. Infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov. Call centrum bude aktívne od 15. 02. 2021. 

 

Viac na: https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

Štatistický úrad SR

 

Najčastejšie otázky (FAQ k SODB 2021: https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

 

Otázky a odpovede k SODB 2021:

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=11s

2. https://www.youtube.com/watch?v=4yBvz1fglpo&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=3 

3. https://www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=4

 

 

Sociálne siete (Youtube, Facebook, Instagram): príspevky sú publikované 1 – 2 krát týždenne.

 

1. https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw

2. https://www.facebook.com/sodb2021

3. https://www.instagram.com/sodb_2021/

 

 

K stiahnutiu

Publikované: 31.3.2021 | Aktualizácia: 30.4.2021 | Zobrazené: 812