ROZPIS ĽADOVEJ PLOCHY

ROZPIS ĽADOVEJ PLOCHY

 

     08:00 - 15:00         verejné korčuľovanie

     15:00 -17:00          hokej deti (do 15 rokov)

     17:00 - 18:00         úprava hracej plochy

     18:00 - 20:00         hokej dospelí (dorast)

 

Možnosť objednania hracej plochy na tel. čísle

0915 311 962 (Michal Mláka)

 

Zákaz hrania hokeja mimo vymedzeného času!