Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice

 

Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice

 V roku 2018 Obec Plavnica podala žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu MV SR na „Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice“ vo výške 30.000,- €, ktorá nám aj bola schválená. Tento rok sa rekonštrukciou požiarnej zbrojnice zrealizovala výmena okien, vstupných dverí, zateplenie obvodových konštrukcií, výmena zdroja tepla, opravy toaliet a podlahy. Na realizáciu rekonštrukcie budovy boli použité finančné prostriedky z dotácie MV SR a spolufinancovanie obce Plavnica bolo vo výške 12.800,- €. 

 

Hlavným cieľom projektu je:

Ochrana osôb a majetku pred požiarmi

Vybudovanie hasičskej zbrojnice

Zabezpečenie potrebného strojno-technického vybavenia

Zvýšenie povedomia širokej verejnosti obce o ochrane pred požiarmi  

Zvýšenie záujmu o členstvo v Dobrovoľnom hasičskom zbore a obecnom hasičskom zbore

 

Publikované: 15.9.2020 | Aktualizácia: 16.9.2020 | Zobrazené: 154