REFERENDUM 2023 - výsledky

 

REFERENDUM – 21. 01. 2023

Výsledky

 

Okrsok č.:             1

Obec:                    Plavnica

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:                  1 274

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:                    281

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24:               280

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny:           1

Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov:          281

Počet platných hlasovacích lístkov:                                     280

 

Počet hlasov „ÁNO“:                275

Počet hlasov „NIE“:                      5  

 

Účasť:                                22,06 %

 

Publikované: 23.1.2023 | Aktualizácia: 23.1.2023 | Zobrazené: 73