Referendum 2015 - výsledky

  

V referende oprávnení občania rozhodli o otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?referendum

 

 

Výsledky v Obci Plavnica: 

 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 1 225

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 627

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 627

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 624

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 3

 

Otázka                        Počet hlasov "ÁNO                                Počet hlasov "NIE"

1                                            610                                                                4

2                                            606                                                               10 

3                                            600                                                               16

 

 

Definitívne výsledky referenda za SR: http://www.volbysr.sk/sk/tab01.html