Projekt "Zrevitalizovanie oddychovej zóny v obci Plavnica"

 

V mesiaci október 2014 bol v našej obci, v oddychovej zóne, v ktorej sa nachádza aj detský park a cyklistický a bežecký ovál, zrealizovaný projekt, v rámci ktorého bol vybudovaný prístrešok, v ktorom sa môžu deti a ich rodičia ukryť pred nepriaznivým počasím a tiež ho využívať na spoločné posedenie pri grile a na príležitostné detské oslavy.

 

názov projektu:

Zrevitalizovanie oddychovej zóny v obci Plavnica

 

výška poskytnutej dotácie:

5 000 EUR

 

Hlavný cieľ projektu:

Zrevitalizovanie oddychovej zóny - detského parku v obci Plavnica

1. Vybudovanie prístrešku s grilom

2. Zvýšenie estetizácie detského parku

 

Realizáciou naplánovaných aktivít projektu bol splnený hlavný cieľ projektu, ktorým bolo zrevitalizovanie oddychovej zóny prostredníctvom vybudovania prístrešku s grilom.

 

Uvedený cieľ bol naplnený prostredníctvom naplánovaných aktivít projektu:

1. Vykonanie terénnych úprav - vyrovnanie plochy

2. Vybudovanie prístrešku s grilom

 

Vykonané aktivity projektu sú prínosné najmä pre cieľové skupiny vytypované v rámci projektu:

-         dôchodcovia a starší občania obce Plavnica

-         mladí do 29 rokov

-         ženy na materskej a rodičovskej dovolenke

 

Výsledkom realizácie aktivít projektu bolo:

-         zrevitalizovanie oddychovej zóny

-         vybudovanie prístrešku s grilom

-         estetizácia detského parku

-         vytvorenie turisticky zaujímavého miesta oddychu a relaxácie

   

Skrášlila sa jedna z lokalít obce – oddychová zóna v areáli detského parku, nachádzajúca s v blízkosti centra obce. Pri realizácii jednotlivých aktivít projektu boli použité miestne zdroje – štrk, piesok, kameň, drevo.

 

Za dotáciu ďakujeme Slovenskej agentúre životného prostredia, ktorá ju poskytla prostredníctvom Environmentálneho fondu – Programu obnovy dediny.