Projekt "Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Plavnica - III. etapa" - zverejnenie informácie

Na základe Zmluvy s Ministerstvom vnútra SR - Okresný úrad Prešov č. 268/2019/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality sa v obci Plavnica realizoval projekt " Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Plavnica - III. etapa".

Cieľom projektu je posilniť dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v obci, v monitorovaných lokalitách zabezpečiť nepretržitý dozor nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou. 

 

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality",

Publikované: 25.11.2020 | Aktualizácia: 28.1.2021 | Zobrazené: 287