Prezentácia publikácie o obci Plavnica

   „Plavnica: Na rozhraní Spiša a Šariša“

Podnetom pre napísanie publikácie o obci Plavnica bolo 690. výročie prvej písomnej zmienky o obci z roku 1325. Po viac ako trojročnom snažení sa nám podarilo vydať knihu, a tak dňa 18. októbra 2018 v priestoroch základnej školy sa mohla konať slávnostná prezentácia publikácie o obci „Plavnica: Na rozhraní Spiša a Šariša“ za účasti vzácnych hostí a to: našej rodáčky JUDr. Jany Laššákovej s manželom, autora knihy Mgr. Miroslava Knapa, spoluautorky knihy RNDr. Marty Artimovej a celého kolektívu autorov, rodáka Milana Fabiana, vdp. Petra Ružbarského, poslancov OZ, súčasných starostov okolitých obcí, bývalých starostov a pracovníčok obce Plavnica, sponzorov, predsedov miestnych organizácií, konateľov spoločností a spoluobčanov obce. V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy a žiačky zo základnej školy,  spevom plavnických piesní a recitáciou básni od p. Milana Fabiána. Prítomným sa prihovoril aj rodák p. Milan Fabián,  zarecitoval výber zo svojej tvorby, riaditeľka školy Mgr. Miriam Vyparinová prečítala list od rodáka z Plavnice Ing. Jána Plavnického, ktorý dlhé roky býva v Českej republike a na záver zaspievali dôchodcovia z JDS ZO v Plavnici. Po ukončení  kultúrneho programu v jednej z tried bola pripravená krátka prezentácia fotografií z vydanej knihy o Plavnici a občerstvenie pre hostí. Po jednom výtlačku publikácie sa doručí do každej domácnosti s trvalým pobytom v obci. Knihu bude možné v polovici decembra zakúpiť na obecnom úrade za 20,- €.

     Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na príprave slávnostnej prezentácie podieľali, a to najmä kolektívu základnej školy pod vedením PaedDr. Heleny Fröhlichovej za krásnu výzdobu a prípravu kultúrneho programu a tiež kolektívu Jednoty dôchodcov za prípravu chutného pohostenia.

   

 Fotografie z akcie nájdete tu:

 https://www.plavnica.sk/album/prezentacia-publikacie-o-obci/

 

K stiahnutiu