Prerušenie distribúcie elektriny - 04. 12. 2014

 Prerušenie distribúcie elektriny – oznámenie

 

 

Na základe oznámenia Východoslovenskej distribučnej, a. s. oznamujeme občanom prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia

 

04. 12. 2014                8:30 – 15:30 hod.    čísla domov: 77 - 114, 416