Predĺženie lehoty dokončenia stavby

Predĺženie lehoty dokončenia stavby

 

 

 

 

                                                     Obec

 

                                                                                 .........................................................

 

 

 

                                                  V ........................................dňa.........................................

 

 

 

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby

 

 

  1. Meno, priezvisko a adresa stavebníka:

.................................................................................................................................

 

  1. Označenie stavby:

.................................................................................................................................

 

  1. Stavebné povolenie vydané:

...............................................................................................dňa.............................

pod č. j........................................

 

  1. Pôvodná lehota dokončenia stavby:

.................................................................................................................................

 

  1. Nová lehota dokončenia stavby:

.................................................................................................................................

 

  1. Dôvody na predĺženie lehoty dokončenia stavby:

................................................................................................................................

 

 

 

 

                                                                                              ..............................................

                                                                                                       podpis stavebníka

 

 

 

 

 

       Príloha:

 

       1x kópia stavebného povolenia

K stiahnutiu

webmaster, Publikované: 23.4.2008 | Zobrazené: 303