Prebehne rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Na základe našej žiadosti z marca tohto roku, nám bola v októbri 2018 schválená  dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice vo výške 30.000 €.

Požiarna zbrojnica  je v nevyhovujúcom stave a nespĺňa požiadavky obce na zabezpečenie všeobecnej ochrany pred požiarmi, preto sa finančné prostriedky použijú na výmenu vstupných dverí a okien, zateplenie budovy, výmenu zdroja tepla, opravu toaliet a podlahy.

Rekonštrukciou získajú dobrovoľní hasiči svoje vlastné priestory a zároveň sa  im zlepšia podmienky pre ich činnosť.