Poradenské centrum pre dospelých, Stará Ľubovňa - informácia

                                                                                                                             

 

 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 

Stagnujete v práci?

Chcete si zvýšiť alebo doplniť kvalifikáciu?

Radi by ste zmenili zamestnanie?

Prekonávate adaptačné obdobie?

Potrebujete poradiť v kariére?


NAVŠTÍVTE NÁS:

 

Poradenské centrum pre dospelých

Jarmočná 108, SOŠ (turistická ubytovňa, 3.posch., č.d. 308),064 01 Stará Ľubovňa

Bližšie informácie osobne, alebo prostredníctvom emailu: tutor.sl@nuczv.sk

PONÚKAME:

INFORMAČNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY

(v oblasti celoživotného vzdelávania; o potrebách trhu práce; o aktuálnych potrebách zamestnávateľov; pomoc pri vyhľadávaní informácií)

 

ODBORNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY

(podpora v oblasti profesnej orientácie, poradenstvo, vzdelávanie)

A

Modulové vzdelávacie programy (kurzy) v týchto oblastiach:

remeslá a služby

ťažba a úprava surovín

hutníctvo

poľnohospodárstvo

drevospracujúci priemysel

papierenský priemysel

automobilový priemysel

stavebníctvo

strojárstvo

elektortechnika

                                                                      

                                                                      

... a to všetko BEZPLATNE pre zamestnaných ľudí prostredníctvom Národného projektu

Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce

 

 

 


 

K stiahnutiu

Publikované: 18.2.2014 | Aktualizácia: 28.12.2022 | Zobrazené: 320