Ples 2018

Obec Plavnica oznamuje záujemcom o obecný ples, že sa rozhodla z finančných dôvodov  v roku 2018 neorganizovať reprezentačný ples obce Plavnica. 

Za porozumenie ďakujeme.