OZNAM - ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Vážení občania,

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni v týchto dňoch poštou zasiela občanom okresu, ktorí poberajú peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia písomné výzvy na predloženie príjmov za rok 2019.

Vzhľadom k množiacim sa dotazom zo strany občanov, úrad žiada tých občanov, ktorí  v roku 2019 poberali  dôchodkové dávky zo sociálnej poisťovne, čiže poberali len slovenský dôchodok a nemali žiadne iné príjmy, aby potvrdenia o dôchodku  úradu nepredkladali. Tieto potvrdenia zašle úradu sociálna poisťovňa.

Žiadame,  aby títo dôchodcovia na úrad do Starej Ľubovne necestovali a v prípade dotazov kontaktovali úrad telefonicky na číslach uvedených vo výzvach, ktoré im boli zaslané.

Publikované: 4.3.2020 | Aktualizácia: 4.3.2020 | Zobrazené: 874
Nastavenia cookies