Zimná údržba chodníkov

Vážení občania, v máji 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá presúva povinnosť zabezpečenia údržby chodníkov na mestá a obce.

Tohtoročná zima nám priniesla poriadnu dávku snehu, preto prosíme občanov o trpezlivosť a zhovievavosť pri odpratávaní snehu a údržbe ciest, chodníkov a parkovísk.

Žiadame vlastníkov motorových vozidiel, aby neparkovali vozidlá na miestnych komunikáciách, nakoľko znemožňujú ich údržbu.

Zároveň prosíme vás, občanov o pomoc a spoluprácu pri odpratávaní snehu pred svojím rodinným domom alebo bytovkou v rámci svojich možností, aj keď to už nie je vaša povinnosť.

Za pochopenie ďakujeme