OZNAM PVPS

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť bude od 10. 02. 2020 vykonávať v našej obci odpočty vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody.
Z uvedeného dôvodu žiada odberateľov, aby v zmysle zákona 442/2002 Z. z. § 26, ods. f) umožnili prístup k vodomeru.

Na odbernom mieste, kde sa nebude dať urobiť odpočet vodomera, bude spoločnosť PVPS akceptovať samoodpočet nahlásený odberateľom.

Kontakt: č. t.: 0850 111 800 Call centrum PVPS
E-mail: info@pvpsas.sk