Oznam

 

Rímsko - katolícka Farnosť Plavnica oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave sa dnešným dňom znižuje počet osôb zúčastnených na svätej omši na 50 v kostole.

Zároveň žiadame veriacich, aby sa svätej omše zúčastňovali iba rodinný príslušníci za koho je omša odslúžená. 

Ostatným veriacim sa udeľuje dišpenz a budú mať platnú omšu cez televíziu.

 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063 

 

Publikované: 1.10.2020 | Aktualizácia: 26.10.2020 | Zobrazené: 751