Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň 2021

 

Na základe listu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Stará Ľubovňa zo dňa 29. 03. 2021, č. j.: 432/2021 oznamujeme nasledovné:

 

Vážení občania!

 

      Besnotu voľne žijúcich zvierat je možné tlmiť orálnou vakcináciou líšok.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiku organizuje 43 sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote.

„Jarná kampaň 2021“ orálnej vakcinácie líšok proti besnote bude spolufinancovaná Európskou úniou na základe Rozhodnutia o finančnom príspevku schvaľujúce národné programy do výšky 75% nákladov.

Program stanovuje cieľ udržať štatút Slovenskej republiky ako krajiny bez výskytu besnoty.

      Orálna vakcinácia líšok proti besnote sa vykoná letecky v dňoch:

 

6. až 18. apríla 2021

 

Posun termínu je možný podľa vývoja počasia.

      Vakcinačné návnady, ktoré budú pokladané lietadlami, sú čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie.

Vo vnútri návnady je uložená plastiková tobolka obsahujúca vakcinačnú látku.

Obsah tobolky je načervenalej farby a tobolka je označená viacjazyčnou potlačou „Pozor – vakcína proti besnote“.

      Rozloženie návnad lietadlami bude vykonávané z výšky 50 metrov nad terénom pri rýchlosti 150 km/hod. tak, aby na kilometer štvorcový bolo umiestnených 26 vakcinačných dávok. Pri leteckom pokladaní budú vynechané územia s nadmorskou výškou nad 1 200 metrov, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady a pásma ochrany prírody, kde nie je možné lietať v požadovanej výške.

 

      Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná.

Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod. Preto prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich a v čase vakcinácie nevodili do lesa psov.

      V prípade kontaktu očkovacej látky so sliznicou úst, nosa alebo očí je potrebné ihneď vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať akýmkoľvek dostupným dezinfekčným prostriedkom.