OKRESNÁ SÚŤAŽ Amatérskej fotografie 2023 - AMFO

V prílohách zverejňujeme informácie a podmienky pre tohtoročnú OKRESNÚ SÚŤAŽ Amatérskej fotografie 2023 - AMFO. 


Vytlačené súťažné fotografie doručte najneskôr do 10. marca 2023 na adresu:

Ľubovnianske osvetové stredisko
Námestie generála Štefánika 5
064 01 Stará Ľubovňa


Obálku označte heslom: AMFO 2023


Viac info: 0907 113 757
 

K stiahnutiu

Publikované: 20.2.2023 | Aktualizácia: 22.3.2023 | Zobrazené: 54