Odporúčania a pokyny pre ľudí v domácej karanténe

 

Ako ju nahlásiť

Domácu karanténu možno nahlásiť telefonicky alebo mailom svojmu všeobecnému lekárovi, v prípade detí pediatrovi. Lekár následne rozhodne o domácej izolácii, vypíše práceneschopnosť (PN), ktorú zašle priamo do Sociálnej poisťovne.

Záchytné body:

Kto nechce ísť do domácej izolácie, aby neohrozil členov svojej domácnosti, môže sa obrátiť na tiesňovú linku 112, kde mu poskytnú možnosť ísť do najbližšieho účelového zariadenia ministerstva vnútra. Takéto karanténne stanice sú v Gabčíkove, na Donovaloch, v Liptovskom Jáne.

Ako nakupovať:

Nákupy si skúste zorganizovať s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poprosiť ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti. 

Ako udržiavať hygienu domácnosti:

Prevenciou voči vírusovému ochoreniu je najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky, každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor. Ideálnym riešením pre člena rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, je samostatná izba a minimálne kontakty s ostatnými. Ak to aj nie je možné, každý člen rodiny by mal urobiť maximum pre to, aby k prípadnému prenosu ochorenia neprišlo.

 

Označte svoju bránku, zvonček, schránku nápisom KARANTÉNA, aby ste tak ochránili zamestnancov pošty.Všeobecné odporúčania pri domácej izolácii:

• sledujte svoj zdravotný stav,
• ak sa u vás objaví aspoň jeden z príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, hneď kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára, aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dohodnite sa na odbere biologického materiálu ,
• obmedzte kontakty s inými osobami, nenavštevujte kultúrne, spoločenské, športové alebo iné hromadné podujatia, neprijímajte a nechoďte na návštevy,
• necestujte,
• na výučbové aktivity využívajte e-learningové formy
• vykonávajte iba takú pracovnú činnosť, ktorú môžete vykonávať v mieste izolácie,
• zdržte sa akýchkoľvek činností mimo miesta karantény.

 

Publikované: 17.3.2020 | Aktualizácia: 20.11.2020 | Zobrazené: 722