Odpočet vodomeru

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje občanom, že od 13.02. 2018 do 15. 02. 2018 bude vykonávať v obci Plavnica odpočty vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody.

Z uvedeného dôvodu žiada odberateľov, aby v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 26 ods. f umožnili prístup k vodomeru na odbernom mieste.

Kde sa v určené dni nebude dať urobiť odpočet vodomera, naša spoločnosť bude akceptovať samoodpočet nahlásený odberateľom.

Kontakt:

Telefón: 0850 111 800

e-mail: info@pvpsas.sk


Za spoluprácu ďakuje