Novovzniknuté Zariadenie pre seniorov v Nižnej Polianke

V obci Nižná Polianka sa uvádza do prevádzky súkromné,  novootvorené zariadenie pre seniorov. Ide o zariadenie s kapacitou 40 miest osadené v krásnej prírode. 

Bližšie informácie nájde v prílohe, ktorá tvorí súčasť tohto oznámenia.

 

V prípade záujmu sa môžete priamo obrátiť na p. riaditeľku zariadenia Ing. Silviu Ilekovú, tel. č.: 0919 488 335,

email: riaditel.polianka@datec.sk, prípadne na Obecný úrad Nižná Polianka, tel. č.: 0904500265

K stiahnutiu

Publikované: 10.12.2019 | Aktualizácia: 10.12.2019 | Zobrazené: 1937