Návrh VZN č. 4/2018 o organizácii miestneho referenda

NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018
o organizácii miestneho referenda
 

K stiahnutiu