Na bicykli deťom v Plavnici 08. 06. 2015

O projekte:

 Na bicykli deťom je charitatívny projekt, ktorého cieľom je ukázať ľuďom, že bojovať s rakovinou sa oplatí. Zároveň chcú jej organizátori upozorniť na fakt, že úspešnosť vyliečenia sa detských onkologických pacientov je až 80 %. Keďže bicyklovanie patrí medzi obľúbený šport mnohých Slovákov, tak týmto spôsobom chcú symbolicky verejnosť zapojiť do boja proti predsudkom, že rakovina je choroba smrteľná a stanovenie tejto diagnózy znamená pre pacienta stav konečný.

Medzinárodná cyklotúra sa každoročne koná z iniciatívy OZ Deťom pre život, ktorého zakladateľmi sú manželia Bílikovci. Urobili tak na základe osobnej skúsenosti s onkologickým ochorením ich vtedy 2-ročného syna Matúška. Cieľom organizácie je pomôcť deťom a najmä ich rodičom prekonať fyzické a psychické následky rôznych onkologických ochorení. 

Trasa cyklistického maratónu je tento rok dlhá 1 057 kilometrov, prechádza 237 mestami a obcami a je rozdelená do 8. etáp. Povedie pritom z najvýchodnejšej slovenskej obce Nová Sedlica až po Bratislavu.  

 

 

 

 

Trasa na bicykli deťom 2015: 

 

6. 6. 2015 (sobota)   1. etapa: Nová Sedlica – Prešov  (37 obcí)  168 km

7. 6. 2015 (nedeľa)  2. etapa: Prešov – Levoča (26 obcí)  115 km 

8. 6. 2015 (pondelok)   3. etapa: Levoča – Tatranská Lomnica (28 obcí) 133 km

9. 6. 2015 (utorok)    4. etapa: Tatranská Lomnica - Banská Bystrica (35 obcí)  141 km

10. 6. 2015 (streda)    5. etapa: Banská Bystrica – Martin (30 obcí)  122 km

11. 6. 2015 (štvrtok)    6. etapa: Martin – Terchová  ( 20 obcí)   104 km

12. 6. 2015 (piatok) 7. etapa: Terchová – Považská Bystrica – Trenčín (40 obcí) 113 km

13. 6. 2015 (sobota)  8. etapa: Trenčín – Bratislava (41 obcí) 162 km

 

S P O L U : 2 3 7 miest a obcí

 Trasa: 1057 km

 

Prevýšenie: + 11907 m; - 12131 m.

 

 

http://nabicyklidetom.query.sk/