Kampaň "Vyzvi srdce k pohybu"

Vyzvi srdce k pohybu je celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.

K stiahnutiu