Jubilanti 2017

Pri príležitosti dožitia sa okrúhleho životného jubilea starosta obce opäť pozval a zároveň poďakoval jubilantom za vykonanú celoživotnú prácu.

Do ďalšich rokov im poprial pevné zdravie, veľa spokojnosti a šťastia.

Detičky z materskej školy v Plavnici zaspievali pesničky a zarecitovali krásne básničky.

Pri pohľade na talentované deti sme mohli vidieť dojatie a úsmev na každej tvári zúčastnetných jubilantov. 


"Ľúbim ja svoju, svoju babičku, uvila som jej malú kytičku.

Kytičku z lásky chcem jej dať a na líčka ju pobozkať.

Ľúbim aj svojho deduška, aj tomu patrí božtek na líčka.

Chytím ho jemne za rúčku a zaspievam mu pesničku.

Vy ste tí moji starí rodičia, vy ste tí, ktorí nikdy nekričia.

Pritúlia, jemne poláskajú, do úška tíško zašepkajú."


Fotografie z akcie si môžete pozrieť:

http://www.plavnica.sk/album/jubilanti-62017/