Jubilanti 2017

Pri príležitosti dožitia sa okrúhleho životného jubilea starosta obce opäť pozval a zároveň poďakoval jubilantom za vykonanú celoživotnú prácu.

Do ďalších rokov im poprial pevné zdravie, veľa spokojnosti a šťastia.

Detičky z materskej školy v Plavnici zaspievali pesničky a zarecitovali krásne básničky.

Pri pohľade na talentované deti sme mohli vidieť dojatie a úsmev na každej tvári zúčastnených jubilantov. 

 

Veľa zdravia milý dedko prajeme ti ozaj všetko, po čom tvoje srdce túži.

Dobrého si veľa uži.

Veľa  zdravia stará mama, veď je z teba ešte dáma.

Nikdy nebuď ustatá to prajú Vám vaše vnúčatá.