JUBILANTI 2016

Pri príležitosti dožitia sa okrúhleho životného jubilea starosta obce pozval a zároveň poďakoval jubilantom za vykonanú celoživotnú prácu.

Do ďalšich rokov im poprial pevné zdravie, veľa spokojnosti a šťastia.

O spestrenie sa nám opäť postarali deti z materskej školy,  za čo im srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

"Veľa zdravia milý dedko, prajeme Ti ozaj všetko po čom Tvoje srdce túži, dobrého si veľa uži...

Veľa zdravia stará mama, veď je z Teba ešte dáma, nikdy nebuď ustatá... to prajú Vám Vaše vnúčatá..."

tieto krásne, úprimné slová pohladili a povzbudili prítomných jubilantov a ozaj v nejednom oku bolo vidieť aj slzičku :)

 

Fotografie z tohto stretnutia si môžete pozrieť v našej galérii:

 

http://www.plavnica.sk/album/jubilanti-december-2016/

 

http://www.plavnica.sk/album/jubilanti-2016/