Jesenný DOD v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka

Jesenný deň otvorených dverí v KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka sa uskutoční 20. októbra 2019 v nedeľu. 

Opäť si pre Vás pripravili bohatý program po zdravotnej stránke. S lekármi je možné konzultovať chronické (neinfekčné a neprenosné) ochorenia kože i dýchacích ciest a v rámci prevencie absolvovať vyšetrenie materských znamienok aj spirometrické vyšetrenie. Zaujímavé merania prináša Všeobecná zdravotná poisťovňa i Liga proti rakovine, kde si okrem iného budú predovšetkým ženy môcť vyskúšať na makete techniku samovyšetrenia prsníkov. Návštevníci, ktorí majú nejaký zdravotný problém a chcú sa informovať o možnostiach získania štátnej podpory, tak majú šancu opýtať sa priamo sociálneho poradcu v diskusii po pripravenej prednáške. V tento deň  môžete nazrieť do kúpeľov o čosi viac aj prostredníctvom prehliadok s výkladom o histórii, súčasnosti i o plánoch do budúcnosti. V prípade záujmu je možnosť vyskúšať aj vonkajšiu Kneipp terapiu a balančný chodník v kúpeľnom parku.

VSTUP JE VOĽNÝ a teda prehliadky kúpeľov a areálu, konzultácií s lekármi, vyšetrení materských znamienok, spirometrického vyšetrenia, rôznych meraní, praktických ukážok, prednášky s diskusiou sa môžu zúčastniť všetci ZADARMO.

V tento výnimočný deň prinášajú aj zľavy na liečebné a relaxačné procedúry vo výške 30 %. Na záver  Vás z kúpeľov Červený kláštor pozývajú sláviť sv. liturgiu priamo u nás v kúpeľnom DOME ZDRAVIA.