Jasličková pobožnosť "Chudobný kráľ" a "Vinšujem Vám"

Počas vianočných sviatkov sa nám naše deti predstavili hneď niekoľkokrát. Po vianočnej besiedke, ktorá sa konala v telocvični základnej školy si krásne nacvičili jasličkovú pobožnosť "Chudobný kráľ" pod dohľadom s. M. Zbigniewy,  v ktorej zobrazili príbeh narodenia Ježiška netradičným spôsobom a v pobožnosti „Vinšujem Vám“ pod dohľadom D. Štupákovej a Mgr. Ing. B. Fabianovej zaspievali vianočné koledy a potešili aj vinšami. 

 

Fotografie z akcií nájdete:

 

https://zsplavnica.edupage.org/album/?#gallery/281

 

http://www.plavnica.sk/album/vianocna-akademia-2016/

 

http://www.plavnica.sk/album/vinsujem-vam/