Informácia pre kandidátov na voľby do VÚC

Vysielanie politickej reklamy v hromadných informačných prostriedkoch obce upravuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Plavnica č. 16/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Plavnica

http://www.plavnica.sk/clanky-detail/vzn-162015-o-vymedzeni-miest-na-umiestnovanie-volebnych-plagatov/