I. ročník hasičskej súťaže

Dňa 22. 07. 2017 sa konal v našej obci I. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce. Súťaže sa zúčastnilo 22 družstiev, z toho 6 ženských a 16 mužských.

V kategórii žien bolo najúspešnejšie družstvo zo Sulína s časom 24,90. Druhým najúspešnejším družstvom bolo družstvo z Kyjova s časom 25,16, na treťom mieste sa umiestnili súťažiaci z Čirča s časom 27,57.

V kategórii mužov boli najúspešnejší súťažiaci z Podhoran, ich čas útoku bol 18,07. Na druhom mieste sa umiestnil Veľký Lipník s časom 18,57 a na treťom mieste Nová Ľubovňa s časom 18,61.

Plavnicu reprezentovali 3 družstvá z toho jedno ženské: Plavnica a dve mužské: Plavnica 1, Plavnica 2

Ženské družstvo Plavnica sa umiestnilo na 5 mieste. Mužské družstvo Plavnica 1 sa umiestnilo na 11 mieste a družstvo Plavnica 2 sa umiestnilo na 9 mieste.

Fotografie z I. ročníka súťaže si môžete pozrieť tu:

http://www.plavnica.sk/album/i-rocnik-hasicskej-sutaze-2017/