Hovorme o jedle 2015

Do súťaže HOVORME O JEDLE sa v októbri zapojilo 454 základných škôl, medzi nimi aj Základná škola s Materskou školou Plavnica.

"Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. My totiž dlhodobo tvrdíme, že práve oblasť výživy je nedostatočne podchytená v rámci učebných osnov. Aj takýmto spôsobom sa preto snažíme, aby sa o tejto problematike deti dozvedeli počas vyučovania čo najviac a najlepšie hravou formou," priblížila riaditeľka odboru potravinárstva SPPK Tatiana Belová.

Práve týždeň zložený z troch aktivít, a to súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle, výtvarnej súťaže Chutné maľovanie a literárnej súťaže Na čo sú nám polia, sady – mal deťom priblížiť, o čom je potravinová pyramída, ako sa majú správne stravovať, prečo musia prijímať dostatok mlieka a mliečnych výrobkov, alebo z čoho získava telo dostatok vlákniny.

V aktivite HOVORME o jedle má ZŠsMŠ Plavnica troch úspešných súťažiacich.

V 1. téme Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny, zemiaky - prečo tvoria základňu potravinovej pyramídy

je to Julka Kičúrová, žiačka V. ročníka ZŠ s MŠ Plavnica,

v 3. téme: Mlieko a mliečne výrobky - prečo sú nenahraditeľnou zložkou zdravej výživy. Slovenské mlieko je naše biele zlato

je to Michalka Kyšelová, žiačka III. ročníka ZŠ s MŠ Plavnica

a v 4. téme: Mäso, ryby, vajcia, strukoviny - ich význam vo výžive. Označovanie pôvodu mäsa, rýb a vajec

je úspešnou súťažiacou Natálka Urbanová, žiačka II. ročníka ZŠ s MŠ Plavnica