Grantový program VÚB - literárne lavičky

Nadácia VÚB pripravila grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí mali nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi.

Hodnota komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity a prostredia kde žijú.

Cieľom programu bolo:

  • budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
  • podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí,
  • riešiť miestne problémy,
  • podporiť projekty užitočné pre celú komunitu.

Podporili sa  projekty z týchto oblastí:

  • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
  • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
  • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života, budovanie dobrých susedských vzťahov.

Nadácia VÚB podporila  21 projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška grantu bola 1 500 eur. Projekty museli mať neziskový charakter. Prostriedky boli určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu. Projekty bolo možné uskutočniť v období jún – október 2016. Medzi úspešných žiadateľov patrí aj Základná škola s materskou školou Plavnica, ktorá vďaka projektu LITERÁRNE LAVIČKY získala grant vo výške 1 500 EUR. Pred budovou školy sú umiestnené lavičky, kde môžu žiaci tráviť veľké prestávky a poobedia. Lavičky sú výnimočné svojimi literárnymi dielami, ktorými žiaci vyhrávajú celoslovenské literárne súťaže a budú pamiatkou na dlhé roky. Posedieť si budú môcť aj seniori a okoloidúci. Tiež sa zhotovil úzky chodníček. Ďakujeme všetkým ktorí prispeli, aby naše okolie bolo zase o čosi krajšie. ĎAKUJEME!