Denný futbalový kemp 2018

FK Družtevník Plavnica v spolupráci s obcou Plavnica bude počas letných prázdnin organizovať denný futbalový kemp 2018 v dvoch turnusoch.

K stiahnutiu