Dobrovoľní hasiči z obce Plavnica dostali protipovodňový vozík

 V piatok, 20. 11. 2015 odovzdal štátny tajomník ministerstva vnútra Marián Saloň, kľúče od novej techniky 70 obciam a mestám na východnom Slovensku.

Pod Spišským hradom si protipovodňový vozík vyzdvihli aj dobrovoľní hasiči z obce Plavnica. 

Tie boli podľa slov štátneho tajomníka pridelené do lokalít s najväčším povodňovým rizikom. 

Výbava vozíka zahŕňa kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, osvetľovacie vybavenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo s vybavením, plávajúce čerpadlo a ďalšie náradie potrebné pre promtný zásah zložiek.