Detské ihrisko - SPPoločne - slávnostné otvorenie

V jeseni  - v roku  2015 sa ZŠ s MŠ Plavnica  zapojila do projektu SPPoločne. Išlo o získanie finančných prostriedkov na realizáciu detského ihriska za budovou ZŠ Plavnica.

Projekt škola získala aj vďaka Vám, odhodlaným občanom, ktorí ste sa zapojili do hlasovania a nebáli ste sa osloviť aj svojich známych.

Dňa  07. 06. 2016 sa v areáli Základnej školy uskutočnilo otvorenie Detského ihriska, kde pásku slávnostne prestrihol starosta obce Rastislav Grich, riaditeľka školy Mgr. Miriam Vyparinová a zástupca Nadácie SPP Ing. Stanislav Ducár.

Detské ihrisko má perspektívu využívania na oddych poobede, na hodinách telesnej výchovy, altánok na vyučovanie prírodovedných predmetov a krúžkov.

Fotografie zo slávnostného otvorenia ihriska je možné pozrieť si vo fotogalérii obce Plavnica:

  http://www.plavnica.sk/album/spp-otvorenie-ihriska/

 

 

 Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z programu SPPoločne.

 

 

 

 

K stiahnutiu