Deťom vštepujú folklórne tradície

Počas nedávnych vianočných sviatkov predviedli deti z Plavnice v našom kostole program vinšov a kolied. S nácvikom tradícií pre budúce vystúpenia pokračujú aj naďalej.

Škôlkarov i školákov z našej obce pripravujú v rámci voľnočasových aktivít Božena Fabiánová a Darina Štupáková.

Deťom vštepujú zručnosti pre tanec i spev. Učia ich rôznym koledám, vinšom i piesňam, najmä z folklórneho prostredia Plavnice.

Skupinka našich detí pokračuje v nácviku pod dozorom vedúcich dobrovoľníčok v pravidelnom čase aj naďalej.

Príprava prebieha každý utorok o 16:00 hod. v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Plavnica.

Vítaní budú aj ďalší záujemcovia z radov detí. Tých, podľa slov vedúcich, pre folklór nikdy nie je dosť.