Desiata so starostom obce 2017

Dnes sa zatvárajú brány školy na celé 2 mesiace.

Školský rok 2016/2017 bol pre ZŠ s MŠ v Plavnici, tak ako aj minulý rok,  mimoriadne úspešný:

92 pochvál od triedneho učiteľa,

1 pochvala riaditeľky školy,

37 ocenení starostom obce,

33 knižných odmien,

57 samých jednotiek,

18 šikovných, končiacich deviatakov...

...toto všetko je zásluha učiteľov, vychovávateľov, spolupracujúcich rodičov a tiež nepedagogických pracovníkov, ktorí vytvárajú prostredie pre to, aby mohli žiaci takéto výsledky dosahovať...

Aj touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorým záleží na rozvoji našich detí!

Sme hrdí na našich žiakov, ich výsledky, správnia, aktivity, za reprezentáciu školy ale aj obce.


Kliknutím na nižšie uvedený odkaz si môžete pozrieť fotografie z akcie: "Desiata so starostom obce" kde sa pán starosta poďakoval najlepším žiakov za reprezentáciu školy a obce:

http://www.plavnica.sk/album/desiata-so-starostom-obce-2017/

 

 

Reprezentanti školy 2016/2017

Vedomostné súťaže

Biologická olympiáda - okres

Šimon Pjaták - úspešný riešiteľ

Biblická olympiáda (rímskokatolícke náb.) - okres

1. miesto - družstvo (Katarína Chmeliarová, Michal Vančo, Ondrej Fedorko)

Biblická olympiáda (gréckokatolícke náb.) - okres

2. miesto - družstvo (Tomáš Fenďa, Lenka Plučinská, Vanesa Karaffová)

2. miesto - družstvo (Kristína Lešková, Vivien Sokolová, Patrik Plučinský)

3. miesto - družstvo (Pavol Jozafát Székely, Klaudia Kormošová, Ján Petrus)

Geografická olympiáda - okres

Ondrej Fedorko - 1. miesto

Juraj Sklenárik - 2. miesto

Geografická olympiáda - krajská

Ondrej Fedorko - úspešný riešiteľ

Matematická olympiáda - okres

Alica Jozefíková - úspešný riešiteľ

Michal Vančo - úspešný riešiteľ

Pytagoriáda - okres

Lenka Kyšeľová - 1. miesto

Kristián Štupák - 3. miesto

Matematický klokan - medzinárodná

Katarína Kyšeľová - najlepšie umiestnenie z našej školy

Recitačné súťaže

Prednes poézie a prózy v NJ - okres

Timotej Vyparina - 1. miesto

Soňa Bebková - čestné uznanie

Prednes poézie a prózy v NJ - krajská

Timotej Vyparina - 1. miesto

Hviezdoslavov Kubín - krajská

Katarína Chmeliarová - čestné uznanie

Hviezdoslavov Kubín - okres

Katarína Chmeliarová - 1. miesto

Timotej Vyparina - 3. miesto

Talent najmenších - okres

Karol Chmeliar - 2. miesto

Miriama Pčolková - čestné uznanie

Šaliansky Maťko - okres

Timotej Vyparina - 2. miesto

Katarína Chmeliarová - 1. miesto

Šaliansky Maťko - krajská

Katarína Chmeliarová - diplom za mimoriadne intonačne zvládnutý text a čestné uznanie

Hudobné súťaže

Talent najmenších - okres

Timotej Székely - čestné uznanie

Vŕbová píšťalka - okres

Pavol Székely - 1. miesto

Lenka  Plučinská - čestné uznanie

Veronika Lešková - hudobný doprovod

Výtvarné súťaž

Všetko najlepšie, pán Janovic! - celoslovenská

Timotej Székely - cena časopisu Slniečko

Tamara Grichová - čestné uznanie

Lenka Kyšeľová - cena Bibiany

Lidice - medzinárodná

Viktória Repková - čestné uznanie

Dúha - celoslovenská

Patrik Starinský - čestné uznanie

Príroda okolo nás - celoslovenská

Petra Urbanová - ocenená práca

Vesmír očami detí - okres

Hlavná cena s postupom na celoslovenskú súťaž: Kamila Brotvanová, Michaela Kyšelová, Simona Sopková, Tatiana Bebková

Čestné uznanie - Nikoletta Ševčíková

Vesmír očami detí - celoslovenská

Michaela Kyšelová - 2. miesto

Tatiana Bebková - 3. miesto

Kľúče od zlatého mesta - celoslovenská

1. miesta - Melody Brandová, Michal Sklenárik a Sofia Karaffová

Anjel Vianoc - celoslovenská

3. miesto - Sára Lapšanská, Timotej Székely, Tobias Barkoci, Zuzana Frohlichová

Cena za kolekciu - kolektív žiakov 4.B

Vianočná pohľadnica - medzinárodná

Jakub Vančo - 1. miesto

Hovorme o jedle - celoslovenská

Alica Knapíková, Timotej Székely - hlavné ceny

Súťaž v aranžovaní - okres

Júlia Kičurová - 1. miesto

Literárne súťaže

Literárny Kežmarok - celoslovenská

Daniela Adamovičová - 2. miesto
Vanesa Knapiková - 3. miesto
Júlia Platková - 3. miesto.

O cenu slovenského učeného tovarišstva - celoslovenská

Vanesa Knapiková a Julka Platková - čestné uznanie

Prvosienky - celoslovenská

Nikola Hnátová - 2. miesto

Florinova jar - celoslovenská

Júlia Platková, Simona Hetešová - diplom

Dúha - celoslovenská

II. kategória (poézia): 2.miesto: Lívia Hudáková
III. kategória (poézia): 1.miesto: Simona Hetešová
III. kategória (poézia): Čestné uznanie: Vanesa Knapiková
Cena Ľubovnianskeho múzea: Júlia Platková

Čakanky - celoslovenská

Júlia Platková - 3. miesto

Galéria talentov - celoslovenská

Júlia Platková - 2. miesto

Literárna Revúca - celoslovenská

Júlia Platková - zlaté pásmo

Kľúče od zlatého mesta - celoslovenská

1. miesta - Nikolla Hnátová a Júlia Platková

Literárna Senica Ladislava Novomestského - celoslovenská

Júlia Platková - čestné uznanie

Športové súťaže

Malý futbal  - okres

Mladší žiaci, starší žiaci - 2. miesto

Futsal - okres

Družstvo chlapcov - 1. miesto, 2. miesto

Futsal - krajská