Desiata so starostom obce 2016

 

Pre Základnú školu s Materskou školou v Plavnici bol tento rok mimoriadne úspešný.

 39 pochvál od triedneho učiteľa, 37 ocenení starostom obce, 33 knižných odmien, 77 samých jednotiek, 38 šikovných deviatakov...

To všetko je zásluha našich učiteľov, vychovávateľky, spolupracujúcich rodičov a tiež nepedagogických pracovníkov, ktorí  vytvárajú prostredie pre to, aby mohli tieto výsledky žiaci dosahovať. 

Ďakujeme všetkým, ktorým záleží na rozvoji každého jedného dieťaťa.

Sme hrdí na našich žiakov, ich výsledky, správanie, aktivitu.

Kliknutím na nižšie uvedený odkaz si môžete pozrieť fotografie z akcie "Desiata so starostom obce", kde sa v uvoľnenej atmosfére pán starosta poďakoval najlepším z najlepších za reprezentáciu školy a obce.

 

http://www.plavnica.sk/album/desiata-so-starostom-obce-2016/